Spiral EnergyDantovo Inferno
Akron / Voenix

Akron

Autor:
Akron, hledač stínu, mág - filosof ze Švýcarska se zabývá technikami jako je hlubinná astrologie, spirituální magie nebo umění klást otázky bez očekávání uspokojivých odpovědí. Jako esejista, komentátor a spisovatel (jeho klíčovým dílem je «Baphomet» Tarot podsvětí) pořádá v úzkém kruhu kurzy niterných cest nočními moři duše a «zážitkového vědění».
Toto osobní vypořádání se s Divina Commedia vidí jako své zatím nejdůležitější a nejhlubší dílo.

Prolog - Mágův sen:


Dantovo Inferno - Mágův sen

Ukázky z komixu:

060816
2126
Voenix

Kreslíř:
Thomas Voemel, autor a ilustrátor, své práce vydává pod jménem Voenix. Je umělcem na volné noze a zaníceným malířem mysticko-archetypálních témat. Ilustroval mimo jiné Akronovo astrologické dílo Kniha partnerství. Vytvořil také zkušební comix «Magikův sen», předcházející cyklu Dantovo Inferno. (česky doposud nevyšlo - pozn. vyd.)
Kromě germánské mytologie se už léta zabývá také dalšími okultními tématy. V zahraničí vyšla jeho kniha «Světy jasanu - jasanové světy» a na ni navazující «Germánská božská orákula», dále romány «Stezkami Wotana» a «Thorovy jízdy». Je autorem runové karetní sady, která u nás vyšla pod názvem «Runová magie».


Tento komix nabízíme i v našem internetovém obchodě

Obsah:
Tomu, kdo pátrá po smyslu věcí, se v hlubině vnitřního pozorování
zjevuje Strážce prahu, který dotyčnému otevře trhlinu do
vícedimenzionálních realit vlastní psýchy. Společně proniknou do
duchovního vnitřního světa, nejstaršího cíle lidstva,
aby se tam setkali s temnými archetypy.

Tento comix byl jiskrou, která zažehla myšlenku
na obrázkové zpracování celé cesty peklem
(hrdinova putování ke kolektivním praobrazům Dantova inferna,
jež jsou uzamčeny v duši). Akronův rituální text myšlenkově
vychází z Baphometa, na němž spolupracoval s H. R. Gigerem.
Původně byl napsán pro magické divadelní představení
čarodějného kroužku Baphomae na obou tradičních slavnostech -
Filipojakubské noci a Halloweenu. Toto přepracované druhé
vydání obsahuje historii vzniku comixové řady.
Doplněny byly také rozhovory a biografie autorů.

Hlubokosáhlé náhledy jsou komplexním způsobem provázány se
sugestivními obrazy, plnými archetypálních symbolů
a vytváří tak filosofický comix zcela neobvyklého druhu.

Akron :-) Z německého originálu Die Widder-Hölle: Im Schlund der Gewalt
který vydalo Akron Verlags AG, Arbon, přeložila Tai Kalanu.
Jazyková úprava: Mum alAthin
Lettering: Mum alAthin
Jazyková korektura: Alena Vymazalová
Sazba: Roman Petrželka
Vydalo nakladatelství Spiral Energy, Taussigova 15, Brno
v edici Bacchus jako svou 7. publikaci.
Brno 2003
Vytiskla DAPE, Lesnická 48, Brno.

První české vydání

Cena 159,- Kč

ISBN: 80-902951-7-7Zpět do nakladatelství