Nakladatelství Spiral Energy (www.magick.cz) Akron/Voenix

Spiral Energy

Dantovo Inferno
Akron / Voenix

Akron

Autor:
Akron, hledač stínu, mág - filosof ze Švýcarska se zabývá technikami jako je hlubinná astrologie, spirituální magie nebo umění klást otázky bez očekávání uspokojivých odpovědí. Jako esejista, komentátor a spisovatel (jeho klíčovým dílem je «Baphomet» Tarot podsvětí) pořádá v úzkém kruhu kurzy niterných cest nočními moři duše a «zážitkového vědění».
Toto osobní vypořádání se s Divina Commedia vidí jako své zatím nejdůležitější a nejhlubší dílo.

První peklo - Beran:
V chřtánu moci


Dantovo Inferno

Ukázky z komixu:

020510
1324
Voenix

Kreslíř:
Thomas Voemel, autor a ilustrátor, své práce vydává pod jménem Voenix. Je umělcem na volné noze a zaníceným malířem mysticko-archetypálních témat. Ilustroval mimo jiné Akronovo astrologické dílo Kniha partnerství. Vytvořil také zkušební comix «Magikův sen», předcházející cyklu Dantovo Inferno. (česky doposud nevyšlo - pozn. vyd.)
Kromě germánské mytologie se už léta zabývá také dalšími okultními tématy. V zahraničí vyšla jeho kniha «Světy jasanu - jasanové světy» a na ni navazující «Germánská božská orákula», dále romány «Stezkami Wotana» a «Thorovy jízdy». Je autorem runové karetní sady, která u nás vyšla pod názvem «Runová magie».


Tento komix nabízíme i v našem internetovém obchodě

Obsah:
Ústřední postava tohoto příběhu - čtenář Božské komedie
Dante Alighieriho - se rozhodne sledovat Dantovu astrální
stopu skrz podsvětí a napsat svou vlastní knihu.
Hluboce ponořen do vnitřního pozorování navazuje kontakt
s Akronem, nadčasovou a věčnou duchovní bytostí,
která se mu dá poznat jako jeho vlastní vědění z budoucnosti.
Společně vyrazí do vnitřního světa, nejstaršího místa vývoje lidstva.

Protagonista překoná «Strážce Prahu» a vstoupí do «pekla Berana».
Zde je konfrontován s nejrozličnějšími formami násilí.
Jednou jako pachatel, jednou jako oběť proniká do
světa agresí, jejichž kořeny sahají až do nejranějšího dětství.
Zaplétá se stále hlouběji do krvavého víru a necouvne
ani před vraždou svého duchovního průvodce.
Nakonec pozná, že příčinou nenávisti a války je jeho
vlastní zkamenělé srdce.

V díle se komplexním způsobem spojují hluboké náhledy
se sugestivními archetypovými symboly obohacenými obrazy
a vytvářejí tím filosofický komix zcela zvláštního druhu.

Akron :-) Z německého originálu "Die Widder-Hölle: Im Schlund der Gewalt"
který vydalo Akron Verlags AG, Arbon, přeložil Jiří Dosoudil.
Jazyková úprava: Mum alAthin
Lettering & sazba: Roman Petrželka
Vydalo nakladatelství Spiral Energy, Taussigova 15, Brno
v edici Bacchus jako svou 4. publikaci.
Brno 2002
Vytiskla DAPE, Lesnická 48, Brno.

První české vydání

Cena 169,- Kč

ISBN: 80-902951-3-4Zpětdo nakladatelství